ภารกิจด้านการพยาบาล

โครงการประชุมวิชาการโรคมะเร็ง

สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

ประจำปี 2567

สื่อประชาสัมพันธ์

การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการพยาบาล
Clinical breast examination (CBE)
เพลงป้องกันมะเร็งเต้านม

ข่าว / กิจกรรม